top of page

Liv & Adapt

להקשיב

תרגול עם אדם נוסף

מערכות היחסים שלנו משפיעות על מצב הרוח שלנו. יחסים חיוביים ומעצימים מובילים לרגשות חיוביים, לעומת מתח וקונפליקטים העלולים להוביל למצב רוח ירוד.

טבעי שבתקופה של שינויים, גם התקשורת משתנה.

תרגיל זה נועד לפתח תקשורת, ולעודד הקשבה הדדית.

 

#1

הקשבה

התחילו בשיחה בכל נושא שתרצו,

עם חלוקת תפקידים: מי הצד המדבר ומי הצד המקשיב.

נושאים לדוגמה:  דברים שעברתי שהיתי רוצה לשתף / הציפיות שלי מהתקופה הקרובה / סיפור נחמד שקרה בתקופה האחרונה / משהו שאני מודה עליו.. 

 

#2

ביטוי אמפתיה

בטאו את ההקשבה שלכם במחוות גוף ובמילים.

לדוגמה: מבט בעיניים, "אני מבינה", "מעניין"...

 

#3

שאלות הבהרה

סמנו לצד השני שאתם עושים מאמץ להבין את נקודת מבטו ואת המסרים שלו.

היעזרו בשאלות הבהרה.

לדוגמה: "במילים אחרות, אתה מנסה לומר ש…"

 

#4

שיקוף

הראו שאתם מבינים את נקודת המבט של הצד המשתף. 

שקפו את הרגשות שזיהיתם.

לדוגמה: "אני רואה שזה מאוד מסעיר אותך", "אני מרגישה שאתה פגיע".

 

#5

פתרונות

במידה ויש צורך, חשבו ביחד על פתרון לבעיה. 

הגדירו ביחד פעולות שיכולות להוביל לפתרון.

💌

הקשבה פעילה מעניקה לנו תחושה שרואים אותנו.

תשומת הלב מייצרת הכרה ברגשות שלנו,

ומאפשרת לנו להרגיש מובנים.

bottom of page