top of page

התפתחות אישית - הקולות שיש לי בראש

לכל אחד מאיתנו יש את הקולות בראש שיכולים לעכב אותנו. בואו נשמע אותם. בסדנה אנחנו - נזהה את הצרכים האישיים שלנו + נתנסה בפגיעות + נלמד לזהות את החלקים השיפוטיים שבו - המופנים כלפי עצמנו וכלפי אחרים.

התפתחות אישית - הקולות שיש לי בראש
התפתחות אישית - הקולות שיש לי בראש

זמן ומיקום

Date and time is TBD

Location is TBD

שיתוף

bottom of page