top of page

כל יום הוא פורים

מכירה את זה שאת מגיעה למקום חדש לגמרי, בלי שאף אחד מכיר אותך,

ואת בעצם יכולה להיות כל דבר?


מקום חדש הוא מקום שמאפשר התנסות, שמציע לנו להתחפש ולנסות להיות עוד דברים שאנחנו.


הסיבה שזה קורה, כי בסביבה שלנו כבר יש בדרך כלל את התפקידים הקבועים שלנו. אנחנו רגילות להיות בהקשר מסוים בתפקיד קבוע. המצחיקה, האחראית, הביקורתית..

לרוב נתפוס תפקיד שגם אם אנחנו אוהבות אותו, לפעמים קשה לזוז ממנו.


בכל מסגרת חברתית יכולים להיות לנו תפקידים קצת אחרים.

במשפחה יכולות לבלוט בנו תכונות מסוימות, ועם החברות או בעבודה תכונות אחרות.


לכן, כשאנחנו מגיעות למקום חדש,

יש בזה משהו מרענן, עם הזדמנות.

פורים זה חג של תחפושות,

אבל אולי זו הזדמנות דווקא לחשוב על הבסיס של מי שאנחנו.

על מי אנחנו ביומיום, והאם אנחנו מרוצות?

ואם את לא בטוחה - מוזמנת להתחפש!

לנסות לבטא עוד צדדים בך,

גם כאלה שאת לא בטוחה מה דעתך לגביהם.

לנסות, ואז להחליט.


bottom of page